Riudaura. AFA Escola Lluís Castells. Full inscripció ACOLLIDA 23/24

DADES DE L'INFANT

Soci de l'AFA

DADES DE PAGAMENT I AUTORITZACIONS

ACTIVITATS. Marqueu les activitats on voleu inscriure l'infant