Cultura

Serveis relacionats amb cultura: visites, exposicions, guies didàctiques.

Des d'Actiescola també explotem la vessant cultural: tant educativa com d'organització. Quan parlem de serveis culturals l'oferta és àmplia i inclou des d'aspectes més formals i d'organització, fins a preparació i realització de visites i exposicions:

- Preparació de guies didàctiques per infants

- Visites culturals per a infants, joves i adults

- Gestió d'exposicions

- Consergeries per sales i museus

- Sortides adaptades culturals i de natura amb material didàctic