Navata. AMPA Escola Joaquim Vallmajó. Full inscripció EXTRAESCOLARS 23/24

DADES DE L'INFANT

DADES DE PAGAMENT I AUTORITZACIONS

ACTIVITATS. Marqueu les activitats on voleu inscriure l'infant

NATACIÓ (I5 i 1r) Dimecres de 17.30 a 18.15h. 50€/mes. ACTIVITAT TANCADA